ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 มิถุนายน 2562

รางวัลที่ 1

งวดที่ 100 ธ 0918336
งวดที่ 114 B 9525305
งวดที่ 86 ฉ 4459743

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 102 จ 2807895
งวดที่ 118 ถ 8265566

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

3158783
9263828

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

2373754
6516455
7016364
7092239
8874709

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0774165
1364015
2939360
3417507
3804404
3817593
4621122
8701825
9633000
9662807

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

0918336
4459743
9525305

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

334459
812593

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

41915
50737

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

3245
4062

รางวัลละ 150 บาท