รางวัลที่ 1

งวดที่ 118 W 8826017
งวดที่ 126 C 9635414
งวดที่ 135 ญ 9187557

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 115 B 1036981
งวดที่ 135 ห 7152111

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

0993201
4159840

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

3055920
3981743
4497990
5658720
9490369

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0177147
0484597
1683053
4140191
7728338
7800181
8306079
8503122
9119134
9416532

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

8826017
9187557
9635414

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

137181
201927

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

32809
41884

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

0835
2018

รางวัลละ 150 บาท