ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 พฤศจิกายน 2563

รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 ษ 7268038
งวดที่ 8 G 4052858
งวดที่ 9 ณ 1991340

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 H 8935167
งวดที่ 8 Y 7871023
งวดที่ 9 พ 4150384

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

3141544
6142516
8219598
8449362
8620144

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0398920
2135217
5201424
5328787
7469702
8294292
8558081
8979224
9489079
9747291

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

1259647
3983009
4401773
4470174
4791345
5145674
5441715
5462018
5622971
5759409
5890036
6321945
6811918
7417964
7429971
8268255
9219831
9414690
9571788
9984295

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

628110
735866

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

03762
05702

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1109
5323
5379
6944

รางวัลละ 150 บาท