ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 30 ธันวาคม 2563

รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 ร 3255799
งวดที่ 8 Z 6573883
งวดที่ 8 ษ 2029535

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 ถ 6139840
งวดที่ 9 P 0040225
งวดที่ 9 ว 1382085

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

1939910
3315038
5866156
8914169
9494683

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0299707
0893238
1160443
1345060
3382493
4415158
5828028
5929963
7858631
7972735

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0759799
1585177
1831735
1934776
2013012
3025715
3287126
3570274
4186414
4391766
4513814
6229739
6567781
6576839
8526338
8538617
8716453
8872104
9283322
9557258

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

273039
429369

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

10591
21289

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1945
5057
5314
7904

รางวัลละ 150 บาท