ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 เมษายน 2564

รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 U 9371748
งวดที่ 9 ง 3402550
งวดที่ 9 ณ 1007224

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 10 U 3447218
งวดที่ 10 ฌ 2724442
งวดที่ 9 ย 2429523

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

0454419
4300444
4456744
4734506
9986575

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0735193
0829777
0980160
2925426
4391576
4487919
6319515
6469530
8524363
9751177

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0542464
0925839
1357056
1390757
1612323
2604067
3522536
3573045
3762702
4009254
4343507
4372345
5024850
5127772
5847349
6770609
7434194
7459489
9222705
9444316

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

501704
636695

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

17964
80264

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

2218
6689
7137
7828

รางวัลละ 150 บาท