ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 กุมภาพันธ์ 2559

รางวัลที่ 1

งวดที่ 75 ฎ 8171588
งวดที่ 75 ล 5236053
งวดที่ 78 D 5751881

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 61 K 7079757
งวดที่ 72 L 6041346

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

5044525
8990674

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

1324135
1858481
2534478
5978126
7026061

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

1256606
1491116
2383194
2963555
3232032
6226558
6940176
6985096
7444746
8887920

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

5236053
5751881
8171588

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

543625
670893

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

58848
71896

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

7282
7485

รางวัลละ 150 บาท