ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 มีนาคม 2559

รางวัลที่ 1

งวดที่ 70 ภ 3812242
งวดที่ 82 E 6375816
งวดที่ 82 ถ 6157873

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 58 ช 0198182
งวดที่ 64 ณ 1534022

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

5881343
6892177

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

0911404
1714029
2168864
2440429
3518024

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0035042
0382633
2189644
3011388
4036117
4551083
4573794
5909510
6387861
9650995

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

3812242
6157873
6375816

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

043920
796674

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

00564
27010

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

2136
5672

รางวัลละ 150 บาท