ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 เมษายน 2559

รางวัลที่ 1

งวดที่ 68 ย 3185265
งวดที่ 69 A 5282838
งวดที่ 76 ถ 6837677

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 58 ฬ 5557616
งวดที่ 63 ญ 4803181

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

2944588
3044207

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

0180379
3555897
5937148
9236338
9901378

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0988005
2145581
2414070
3446060
4747607
5327981
6800476
6819986
8273257
8820358

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

3185265
5282838
6837677

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

167654
511521

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

06962
81215

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

4793
7711

รางวัลละ 150 บาท