ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 มิถุนายน 2559

รางวัลที่ 1

งวดที่ 68 ก 9165911
งวดที่ 69 จ 4909086
งวดที่ 70 ญ 5347655

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 63 F 3315270
งวดที่ 84 J 3203546

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

6381193
8440958

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

0166652
5060989
6243555
7375401
7793284

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

1227084
2724026
3222854
4986363
5330523
5743817
5911774
6562163
6868046
7651429

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

4909086
5347655
9165911

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

354810
579957

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

45489
50398

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

7430
9696

รางวัลละ 150 บาท