ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 กรกฎาคม 2559

รางวัลที่ 1

งวดที่ 64 ส 3317952
งวดที่ 65 ด 6669350
งวดที่ 68 O 2483000

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 66 Q 0462636
งวดที่ 87 น 6567129

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

1298789
9548063

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

0841099
2270091
4431940
7990460
9756595

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

1414505
2139669
2842364
3842855
4456206
5849702
6605059
6953582
7817361
9717411

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

2483000
3317952
6669350

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

163552
376720

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

12907
42424

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1038
4052

รางวัลละ 150 บาท