ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 สิงหาคม 2559

รางวัลที่ 1

งวดที่ 67 ภ 7103244
งวดที่ 72 พ 9214825
งวดที่ 74 ฌ 0242259

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 72 ษ 5058951
งวดที่ 84 ฒ 2547275

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

6799339
6987785

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

0770465
3141759
4210916
4723478
5698970

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0288808
0835264
1256906
1411884
2169139
2820729
4572808
5831849
6076702
9093654

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

0242259
7103244
9214825

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

387280
962952

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

52122
73658

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1621
9346

รางวัลละ 150 บาท