ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 กันยายน 2559

รางวัลที่ 1

งวดที่ 64 C 3065101
งวดที่ 70 D 0654988
งวดที่ 80 ค 5174303

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 70 E 6349615
งวดที่ 74 ว 6142703

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

0702478
6818599

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

3823198
4153725
4933655
6141145
9280209

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0899462
1141826
1250271
1529420
2510058
2567895
2831890
4067561
8407788
9461997

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

0654988
3065101
5174303

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

032507
477627

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

18233
31824

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

0099
0865

รางวัลละ 150 บาท