ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 ตุลาคม 2559

รางวัลที่ 1

งวดที่ 66 ศ 0924330
งวดที่ 81 P 0824933
งวดที่ 87 ศ 2494767

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 63 B 5693172
งวดที่ 74 R 7604154

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

2995556
7717084

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

0993135
1345156
3710173
7276838
9319742

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

1799875
2406483
4486269
4492401
5507609
8399839
8731430
8784394
9203866
9299559

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

0824933
0924330
2494767

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

083944
727091

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

08749
78256

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

3089
9514

รางวัลละ 150 บาท