ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 พฤศจิกายน 2559

รางวัลที่ 1

งวดที่ 65 C 1391136
งวดที่ 88 ญ 1142932
งวดที่ 90 O 4511828

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 70 G 2512088
งวดที่ 81 น 6346474

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

0715657
9470798

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

0165765
1643395
1930478
2650460
4092095

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0287101
2343454
2958820
3562192
4955588
5151517
5182531
5939428
6532686
7980849

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

1142932
1391136
4511828

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

656634
957712

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

69428
88443

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

5462
9723

รางวัลละ 150 บาท