ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 ธันวาคม 2559

รางวัลที่ 1

งวดที่ 8 L 3227102
งวดที่ 8 ก 8614683
งวดที่ 8 ธ 6322329

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 F 9754762
งวดที่ 8 ณ 2192765
งวดที่ 8 ผ 2600828
งวดที่ 8 ย 2254845
งวดที่ 8 ล 2634098

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

1397187
5499595
7237332
7829841
8059316

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

1548484
2444632
2881544
3903993
4576764
5779562
6329169
6587330
7453711
8377074

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0385772
1127965
1686577
2137323
2149476
3395766
3679966
4208100
4466458
5100145
5174661
5189767
6541155
7231606
8294642
8310769
8325598
9574815
9580634
9976881

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

794695
946494

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

21420
23864

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1594
4300
4730
5286

รางวัลละ 150 บาท