ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 ธันวาคม 2559

รางวัลที่ 1

งวดที่ 64 W 3417459
งวดที่ 64 ภ 2450515
งวดที่ 83 ท 5227488

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 69 ญ 4089836
งวดที่ 91 ฬ 9352766

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

5666167
6369979

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

0763491
1270749
2386436
9668986
9816052

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

1263363
1807489
2125137
4477247
4710891
6921271
7916309
8213987
8493767
8979311

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

2450515
3417459
5227488

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

292093
454276

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

76128
80697

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

6473
8144

รางวัลละ 150 บาท