ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 30 ธันวาคม 2559

รางวัลที่ 1

งวดที่ 8 ช 3062663
งวดที่ 8 ด 7604367
งวดที่ 8 ธ 4301334

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 A 2518698
งวดที่ 8 M 1990347
งวดที่ 8 O 5289280
งวดที่ 8 U 1943078
งวดที่ 8 ร 6803784

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

3372367
4159748
7186072
7427022
7954608

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0027254
0297434
0604171
0889560
1851412
2223327
5467437
5494899
7122638
8621955

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

1096246
1174652
1803520
2149735
2182537
3611217
4471242
4873791
4983492
5552826
5708408
6323317
6571001
7321404
7965735
8316264
8351991
8952136
9036036
9260968

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

233852
690035

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

19453
32313

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1133
2858
4298
6269

รางวัลละ 150 บาท