ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 กุมภาพันธ์ 2560

รางวัลที่ 1

งวดที่ 8 Q 3565682
งวดที่ 8 T 7678386
งวดที่ 8 จ 0669916

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 J 0935329
งวดที่ 8 U 1451527
งวดที่ 8 V 2612608
งวดที่ 8 จ 5799694
งวดที่ 8 ว 6362576

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

3376903
4192428
4316445
7964697
9903203

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0814674
1575837
1585650
3024270
3464647
3558508
4750098
5198396
7857844
8696177

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0068265
0167356
0320089
1125581
2176987
2997421
3663789
4265619
4270276
4276264
4533157
5760069
6326183
6351405
6983651
7526189
7732928
7809495
8731982
8830961

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

450762
627307

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

06549
91426

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1374
2530
3918
6357

รางวัลละ 150 บาท