ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 กุมภาพันธ์ 2560

รางวัลที่ 1

งวดที่ 78 R 4639084
งวดที่ 82 B 8025073
งวดที่ 92 ฮ 0760698

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 66 B 2972843
งวดที่ 66 ม 1866948

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

1082256
9614372

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

3983627
4197706
4647073
4964372
6198469

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0184609
0651369
3053509
3348953
3853023
4888150
6870946
7748476
9304923
9431545

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

0760698
4639084
8025073

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

003515
841167

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

20989
45925

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

2185
2718

รางวัลละ 150 บาท