ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 มีนาคม 2560

รางวัลที่ 1

งวดที่ 70 ฌ 3678000
งวดที่ 71 O 8451450
งวดที่ 81 ด 7463375

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 66 ถ 8617509
งวดที่ 77 F 8073290

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

0251079
9791081

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

2606005
5508214
8279433
9026259
9100077

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0446833
1861868
3780421
4780175
6179841
6581964
7110441
8889968
9392051
9962013

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

3678000
7463375
8451450

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

558920
703275

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

20756
87545

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

6666
9283

รางวัลละ 150 บาท