ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 เมษายน 2560

รางวัลที่ 1

งวดที่ 80 S 3516808
งวดที่ 88 T 1956534
งวดที่ 95 ง 2655466

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 80 I 8923678
งวดที่ 82 F 0330364

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

7772352
8693733

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

0228213
0329558
4609666
4948277
7447621

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0052765
3392068
6776689
7320938
7429249
7806690
7905414
8104832
9004954
9142930

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

1956534
2655466
3516808

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

563325
683647

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

16281
56076

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

7975
8922

รางวัลละ 150 บาท