ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 2 พฤษภาคม 2560

รางวัลที่ 1

งวดที่ 8 K 1378494
งวดที่ 8 ช 1498836
งวดที่ 8 ศ 6218813

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 J 1686161
งวดที่ 8 M 7963994
งวดที่ 8 M 7963994
งวดที่ 8 M 7963994
งวดที่ 8 M 7963994

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

1293839
1478176
3695881
7109776
7612185

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

1223126
3709719
4966926
5393689
5802170
5949182
6623946
7977010
9213006
9474074

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0132705
0375613
1378137
1415125
2044881
2290246
2439797
2832047
2845820
3145080
3817573
4055097
4222564
5952279
6233605
7703468
9083501
9273695
9716623
9993803

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

346202
918340

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

01144
89579

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

2149
6294
8119
9974

รางวัลละ 150 บาท