ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 พฤษภาคม 2560

รางวัลที่ 1

งวดที่ 79 K 8166072
งวดที่ 80 G 9570595
งวดที่ 89 W 4915455

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 71 A 3555273
งวดที่ 94 R 5691235

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

5664080
7121397

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

2396397
2420771
5369961
7258255
7481220

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0255448
1531314
2794817
3090115
5711570
6474945
7020125
9099634
9267956
9427224

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

4915455
8166072
9570595

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

128580
641699

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

48386
93918

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

5885
8864

รางวัลละ 150 บาท