ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 มิถุนายน 2560

รางวัลที่ 1

งวดที่ 8 S 3365623
งวดที่ 8 Y 6812017
งวดที่ 8 พ 9703030

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 Z 5363667
งวดที่ 8 จ 8594985
งวดที่ 8 จ 8594985
งวดที่ 8 จ 8594985
งวดที่ 8 จ 8594985

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

1736202
1919940
6698573
7351342
9555790

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0495790
0771169
1083997
1964622
5018429
5407512
5459441
6162753
7606402
8281572

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0270644
0613336
0708779
0711126
1733320
2068483
2091890
3117996
3837296
4381930
4839972
5834178
5898959
5957829
6206809
6591311
6756777
8160162
9609535
9809037

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

045055
196331

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

93477
95626

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1210
1380
5103
8205

รางวัลละ 150 บาท