ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 มิถุนายน 2560

รางวัลที่ 1

งวดที่ 69 ล 6031583
งวดที่ 73 E 9056239
งวดที่ 92 ฒ 9123234

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 78 J 2262388
งวดที่ 90 H 6894753

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

6618709
7142062

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

3364970
3972563
4400121
4989650
9882379

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0496620
0722077
0893834
2456628
3418553
3497375
6389355
7783505
8875625
9044536

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

6031583
9056239
9123234

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

367647
853521

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

06971
13168

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

3368
4170

รางวัลละ 150 บาท