ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 กรกฎาคม 2560

รางวัลที่ 1

งวดที่ 8 C 8920708
งวดที่ 8 D 7720223
งวดที่ 8 ณ 6941205

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 H 0060276
งวดที่ 8 Z 1277534
งวดที่ 8 Z 1277534
งวดที่ 8 Z 1277534
งวดที่ 8 Z 1277534

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

0566999
2358917
3090209
7533807
8094292

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0431064
0778211
2275058
2678852
2703758
6019907
6733416
7339580
7382070
7713540

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0556488
1033941
1103144
1208757
2755884
3309340
3706739
3774892
4159107
4968223
5035489
5057612
5594048
7041823
7375991
7379799
7653751
7753265
8551975
9150338

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

396973
998329

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

19578
50563

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

2849
3754
4489
4821

รางวัลละ 150 บาท