ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 สิงหาคม 2560

รางวัลที่ 1

งวดที่ 90 ญ 3692784
งวดที่ 94 ด 1074356
งวดที่ 94 ฮ 9082830

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 93 พ 8509066
งวดที่ 95 C 1125878

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

4270864
9249814

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

0629013
1278759
1793689
3617897
5100629

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0195105
0208711
0336068
1216390
1841355
2568531
6356984
6399497
6522925
8716130

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

1074356
3692784
9082830

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

060505
299583

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

07591
49750

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1288
3336

รางวัลละ 150 บาท