ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 กันยายน 2560

รางวัลที่ 1

งวดที่ 71 ฮ 1188204
งวดที่ 74 C 5003645
งวดที่ 74 X 0829459

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 73 ฬ 0502165
งวดที่ 94 D 6748355

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

1112718
4837640

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

1052002
5727204
7993969
9082937
9140087

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0623744
1074364
1326494
1525330
2164880
3135386
5001451
5963807
8999127
9292343

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

0829459
1188204
5003645

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

703425
774059

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

80947
99212

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

3226
9744

รางวัลละ 150 บาท