ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 มกราคม 2561

รางวัลที่ 1

งวดที่ 102 ญ 6996293
งวดที่ 91 ก 2020156
งวดที่ 92 J 3499197

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 95 ฎ 1340460
งวดที่ 96 D 7041702

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

2371250
4207183

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

0277664
4760868
6673426
6938468
8827565

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0317470
1535291
2808375
3790850
8008583
8627608
8737640
9064139
9829171
9842744

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

2020156
3499197
6996293

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

626053
868120

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

30129
88730

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

3862
9508

รางวัลละ 150 บาท