ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 กุมภาพันธ์ 2561

รางวัลที่ 1

งวดที่ 8 I 9327428
งวดที่ 8 น 1601613
งวดที่ 8 ฮ 4458737

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 F 3357667
งวดที่ 8 Z 0102552
งวดที่ 8 ช 3418022
งวดที่ 8 ด 6784830
งวดที่ 8 ท 6204000

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

1331488
1750874
3206324
4088094
4445813

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

1394908
1664337
2618118
2761054
4001422
5735326
5901364
6068513
6786167
9413826

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0902135
2232760
2297841
2557943
3360343
3438763
3464403
3498375
4618827
4996790
5020357
6083189
6561173
7222503
7990153
8299711
8718623
8950582
9057201
9320666

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

042955
934943

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

08152
73300

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

0128
0756
6768
7047

รางวัลละ 150 บาท