ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 กุมภาพันธ์ 2561

รางวัลที่ 1

งวดที่ 81 ภ 6257143
งวดที่ 94 ธ 0889260
งวดที่ 96 ท 3589523

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 74 ฌ 3962315
งวดที่ 87 T 6076250

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

0036660
2379201

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

0740807
4025959
4236644
6693674
8055386

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0240530
2319471
3036648
3398738
3684896
6072697
7173284
7496722
7649838
8660127

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

0889260
3589523
6257143

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

128781
187875

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

15288
77743

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

2636
5568

รางวัลละ 150 บาท