ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 มีนาคม 2561

รางวัลที่ 1

งวดที่ 8 N 7236423
งวดที่ 8 ก 8874091
งวดที่ 8 ห 8338611

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 E 6257220
งวดที่ 8 I 1594780
งวดที่ 8 W 5059663
งวดที่ 8 ว 2644710
งวดที่ 8 ห 2562554

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

1080138
1425093
6862209
9100687
9870643

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

1680395
3014601
3755991
4475449
5173440
5466995
6430351
8230266
8811073
9708489

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

1616017
1898541
2113405
2126169
2548641
2672284
2819177
2848648
3628173
3666046
4338547
4938511
5287236
5531363
5828255
6599754
6633482
9075557
9237658
9814043

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

812853
951788

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

55480
79711

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

4752
5775
7798
7973

รางวัลละ 150 บาท