ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 มีนาคม 2561

รางวัลที่ 1

งวดที่ 74 D 6068233
งวดที่ 95 D 3644473
งวดที่ 99 O 6538830

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 100 ล 6202806
งวดที่ 105 I 4205178

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

1733191
6190859

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

3770789
6645748
7173627
7444096
8080108

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

2382209
5591708
6997772
7220366
7226505
7962083
8886224
9168583
9221504
9324238

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

3644473
6068233
6538830

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

145609
942833

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

06627
41552

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

3056
5063

รางวัลละ 150 บาท