ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 เมษายน 2561

รางวัลที่ 1

งวดที่ 8 Q 3342786
งวดที่ 8 ฉ 8699778
งวดที่ 8 ช 5892236

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 ค 0697455
งวดที่ 8 ถ 3279076
งวดที่ 8 ธ 6297368
งวดที่ 8 ร 6665520
งวดที่ 8 ฮ 7264701

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

0556565
1879522
5512554
7225598
7375995

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0544387
1208149
1357164
3138496
3776526
6001715
7804975
7855955
8394776
8397663

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0569027
1807542
2420488
2498432
4647744
4757453
5124006
5521040
5544253
6667980
6894534
6948756
7489861
7681858
7730641
7811502
7923247
9098147
9165663
9787930

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

253366
701031

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

44637
70281

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1044
6380
7611
8654

รางวัลละ 150 บาท