ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 เมษายน 2561

รางวัลที่ 1

งวดที่ 102 ณ 0648606
งวดที่ 78 ค 5576783
งวดที่ 79 ฒ 8418047

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 102 น 7907351
งวดที่ 106 T 4172137

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

1893806
6738763

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

0352440
0962672
2302274
8114347
9278257

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0806027
2775168
3336735
4530973
5786136
6829856
7125911
7425344
8737408
9927496

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

0648606
5576783
8418047

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

660452
957158

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

06159
33697

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1203
5993

รางวัลละ 150 บาท