ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 2 พฤษภาคม 2561

รางวัลที่ 1

งวดที่ 8 N 6241844
งวดที่ 8 ง 0424814
งวดที่ 8 ท 0121275

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 X 7661869
งวดที่ 8 ข 0980882
งวดที่ 8 ข 4839463
งวดที่ 8 ธ 2571332
งวดที่ 8 ร 4390343

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

1636107
2284304
4246888
6678987
8133189

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0452327
3430845
5376074
6713479
8507267
8715903
8870864
9041668
9555307
9729649

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0199510
0282225
0965676
0988051
1003705
2404029
4188136
4472567
4672458
5295880
5484853
6173387
6709632
6721492
7464583
7615885
7630554
8166158
8712858
9082869

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

228884
762964

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

21009
25541

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

0044
2710
3551
5245

รางวัลละ 150 บาท