ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 พฤษภาคม 2561

รางวัลที่ 1

งวดที่ 105 ร 9528153
งวดที่ 80 H 9869316
งวดที่ 97 ฬ 6627842

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 104 ญ 4372542
งวดที่ 104 ด 6812629

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

0174926
6800521

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

0094049
6067868
7613166
8277918
9632529

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

1314239
1936651
2696822
3174871
3564788
3982480
4531155
7396325
7781959
7881012

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

6627842
9528153
9869316

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

769993
904018

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

46787
58579

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1371
9066

รางวัลละ 150 บาท