ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 มิถุนายน 2561

รางวัลที่ 1

งวดที่ 8 N 1531373
งวดที่ 8 ข 7726223
งวดที่ 8 น 6992794

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 X 6778756
งวดที่ 8 ฉ 6143010
งวดที่ 8 ร 2589076
งวดที่ 8 ส 1067370
งวดที่ 8 ห 8307839

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

0707464
6092433
6739693
7972687
8983018

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0218802
1924222
3800190
4266359
4286027
5122909
7103381
7634767
8847529
9384066

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0190154
0983523
1126393
1435303
2084018
3425532
4302147
4589800
5388149
5997315
6828755
7284064
7517560
7773047
8249255
8759450
9097317
9388281
9546607
9783956

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

325132
819724

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

21732
42150

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1965
5113
8451
9924

รางวัลละ 150 บาท