ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 มิถุนายน 2561

รางวัลที่ 1

งวดที่ 85 D 2174222
งวดที่ 92 ด 8864622
งวดที่ 95 ว 0697930

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 82 A 1267030
งวดที่ 98 จ 2078859

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

0416528
9331101

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

4142668
6040650
6595656
7712588
7757293

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0156453
0783242
1393405
2242598
2884693
3234416
3540052
4952069
5168424
9052580

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

0697930
2174222
8864622

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

064975
186088

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

40277
63789

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

0840
4198

รางวัลละ 150 บาท