ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 กรกฎาคม 2561

รางวัลที่ 1

งวดที่ 8 K 8058634
งวดที่ 9 D 3892167
งวดที่ 9 ข 9318151

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 Y 3975697
งวดที่ 8 ฐ 6224972
งวดที่ 9 F 0261350
งวดที่ 9 ร 0559056
งวดที่ 9 ศ 8055420

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

1563083
3972833
5233822
8702706
9431913

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

1246637
1342204
1417627
1961514
3034924
3368189
5286891
5663651
6443630
8596564

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0715388
2197862
3333375
3457445
4015352
4374924
4423381
4489124
4757059
4798508
6437007
6717268
7122907
7386666
7790418
8087151
8479904
9067384
9145481
9757001

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

021056
286714

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

49589
72331

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

2152
7623
8988
9656

รางวัลละ 150 บาท