ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 กรกฎาคม 2561

รางวัลที่ 1

งวดที่ 102 G 4763917
งวดที่ 84 H 9297052
งวดที่ 89 ว 2129244

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 110 ค 9547751
งวดที่ 97 ผ 3447739

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

4284730
7652785

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

1690397
1746966
2634116
3057444
3318276

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0213828
0729214
1488441
2120135
2651345
3321075
4991503
5003504
6613813
9237310

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

2129244
4763917
9297052

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

304023
695759

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

36482
46670

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

3654
5615

รางวัลละ 150 บาท