ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 สิงหาคม 2561

รางวัลที่ 1

งวดที่ 8 K 5794455
งวดที่ 8 ฎ 0501502
งวดที่ 8 ฒ 1899375

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 J 1865546
งวดที่ 8 อ 1766968
งวดที่ 9 ถ 3712452
งวดที่ 9 บ 0040656
งวดที่ 9 ศ 7660475

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

0740004
6679441
7064179
9218566
9446112

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0037045
2240593
2588645
2922289
3230922
5783203
6897359
7734220
7936488
9942016

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

2158135
2158415
2417914
2465179
3021659
3114100
3781035
4396500
4638809
5087692
5894951
6471569
6621520
7309442
7997881
8146752
8190330
8706177
9053881
9290547

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

269908
851330

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

10517
37325

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1411
2167
3979
7750

รางวัลละ 150 บาท