ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 สิงหาคม 2561

รางวัลที่ 1

งวดที่ 87 ค 1672953
งวดที่ 92 ส 8015929
งวดที่ 94 ง 9064796

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 111 V 7852047
งวดที่ 90 พ 2799185

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

1985044
9919288

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

1636324
4308779
5501521
7083710
9238938

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0972522
1808003
4325060
4446799
4988305
5340535
5566693
7952609
8907110
9532977

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

1672953
8015929
9064796

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

494085
660166

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

34333
92326

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1866
5913

รางวัลละ 150 บาท