ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 กันยายน 2561

รางวัลที่ 1

งวดที่ 9 D 7142636
งวดที่ 9 ข 4472888
งวดที่ 9 ฎ 8877288

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 E 2384601
งวดที่ 8 W 5831074
งวดที่ 9 W 9258068
งวดที่ 9 Z 6422905
งวดที่ 9 พ 4265003

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

0783514
1705866
3500712
4071362
7241055

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0544212
1066975
1394920
1526266
1639161
3676113
5033458
6094902
6669748
7340227

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0094219
0154634
0197553
1004358
1372922
2585205
2603899
2885501
2890920
3329885
3548760
4761690
5132455
5869476
6275678
7546458
8404419
9170297
9366234
9548809

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

158682
504586

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

15900
77308

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

0696
1619
4314
5199

รางวัลละ 150 บาท