ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 กันยายน 2561

รางวัลที่ 1

งวดที่ 100 B 4866357
งวดที่ 104 ย 6844318
งวดที่ 97 N 5846881

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 102 M 8977590
งวดที่ 99 P 4196013

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

0049957
0155275

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

2099409
2647085
4776160
5410163
6532504

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0001180
0712394
1792226
5595833
6410862
6828521
9164296
9258929
9297436
9411649

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

4866357
5846881
6844318

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

689716
946791

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

23651
24867

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

4018
4468

รางวัลละ 150 บาท