ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 ตุลาคม 2561

รางวัลที่ 1

งวดที่ 8 C 8112004
งวดที่ 8 W 6662116
งวดที่ 9 ฎ 9941936

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 E 8776030
งวดที่ 8 ฐ 0370269
งวดที่ 8 ส 9392199
งวดที่ 9 ข 8233462
งวดที่ 9 ณ 3014935

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

0788840
1708094
2781897
3347536
8828089

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0619000
1362239
1616677
3399523
4485737
6402869
6607933
6936783
9387087
9617469

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0322162
0333853
0624171
1017148
1068975
3655170
3687970
4456570
4573423
4768271
4785253
6430776
6592893
6597465
6633277
7397399
7721557
9219012
9422510
9663234

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

260707
822505

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

64193
78249

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

5071
6040
7785
9842

รางวัลละ 150 บาท