ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 ตุลาคม 2561

รางวัลที่ 1

งวดที่ 102 A 9502422
งวดที่ 88 ค 1352825
งวดที่ 94 R 9044098

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 104 P 7955848
งวดที่ 83 ง 6669074

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

1177937
7904542

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

4167693
5941589
6106628
7373521
9842779

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0993465
1623748
2370482
2877555
3743494
5868001
6240913
7876309
7963401
9807326

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

1352825
9044098
9502422

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

909899
992122

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

05636
08927

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

8457
9348

รางวัลละ 150 บาท