ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 พฤศจิกายน 2561

รางวัลที่ 1

งวดที่ 8 R 7144045
งวดที่ 8 จ 3525898
งวดที่ 9 ห 9065897

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 ม 9166538
งวดที่ 9 G 7149590
งวดที่ 9 O 7925894
งวดที่ 9 ร 3689711
งวดที่ 9 ฮ 7426278

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

0033666
0860773
5094414
5815536
9704585

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0047343
1894422
1920610
3635578
5094866
6186038
6614856
7763463
8889784
9968311

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0201093
0823042
0867454
1672837
1718686
2065990
2083907
2097501
2380553
2857659
3118368
3314254
4336876
5023443
5214853
8498771
8719300
9132710
9163632
9289495

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

208672
687585

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

03232
83810

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

0552
1480
4747
8518

รางวัลละ 150 บาท