ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 พฤศจิกายน 2561

รางวัลที่ 1

งวดที่ 101 K 9274068
งวดที่ 83 ถ 5623312
งวดที่ 96 จ 6219638

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 102 ธ 2023891
งวดที่ 106 ศ 5128468

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

1644088
6950131

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

1799673
5663809
6604885
7204288
9730710

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0013462
0145361
1623692
1675955
2391149
2909616
6035401
6476124
8173728
9974611

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

5623312
6219638
9274068

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

750477
882453

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

35157
89697

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

6316
9509

รางวัลละ 150 บาท