ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 ธันวาคม 2561

รางวัลที่ 1

งวดที่ 9 U 5804700
งวดที่ 9 ฌ 0214987
งวดที่ 9 ษ 2055986

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 Y 1141254
งวดที่ 8 ผ 0729746
งวดที่ 9 H 2828903
งวดที่ 9 W 0865144
งวดที่ 9 W 6478345

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

1993553
2019651
2172054
4863032
7045889

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0856649
1122474
2252135
2452155
3892816
4010393
7695696
7803947
8011518
9866759

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0162665
1058470
1677069
1768916
2239386
2249392
2772908
3350720
3416394
3432945
3873326
4045938
4674896
4782411
4844081
5118672
6659876
8616308
8926402
9290814

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

173658
900011

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

70958
89851

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

0535
2967
3219
8592

รางวัลละ 150 บาท